Lovforslag

  • LOVFORSLAG #1: 4 UGERS ERHVERVSPRAKTIK. Hvert år har danske politikere lang sommerferie. Dukkepartiet foreslår, at fire uger i ferien bruges på erhvervspraktik. Dukkepartiet foreslår: Alle politikere skal i 4 ugers erhvervspraktik Det gør vi fordi: Mange politikere har lange universitetsuddannelser: cand.jur., cand.scient.pol. og cand.oecon. og har aldrig haft et job uden for politik. Politikere repræsenterer ikke det mangfoldige danske arbejdsmarked og lovgiver dermed for et arbejdsmarked, de ikke er i berøring med. Erhvervspraktikken skal genetablere kontakten til arbejdsmarkedet og give politikerne indsigt i, hvad det vil sige at have et job uden for politik. Deltag i debatten på www.facebook.com/dukkepartiet

  • LOVFORSLAG #2: DECENTRALISERING AF MAGTEN Centraladministrationen og de forskellige ministerier ligger i dag alle i København. Det bringer politikere og embedsmænd for langt væk fra danskere, der ikke bor i hovedstaden. Derfor foreslår Dukkepartiet: Opløs magtcentraliseringen og bring politikerne tættere på borgerne ved at flytte ministerierne til 'Udkantsdanmark'. Det gør vi fordi: De danske yderområder, det såkaldte ’Udkantsdanmark’, er beklageligt langt væk fra den politiske administration. Toppolitikerne og -embedsmænd skal se, hvordan folk bor og lever i Nakskov, hvordan hverdagen er i Vojens, og hvordan det er at have børn i institutioner i Thisted. Ved at flytte departementerne ud af København vil man sende et signal om, at demokratiet er for alle - også for dem, der ikke bor i de store byer. Placeringen vil desuden bidrage til de lokale økonomier ved at bringe højtlønnede politikere og embedsfolk til økonomisk trængte områder. Deltag i debatten på www.facebook.com/dukkepartiet

  • LOVFORSLAG #3 FORBUD MOD PARTIHOP: Det er i dag op til den enkelte folketingspolitiker at forvalte sit mandat, som han/hun ønsker. Det medfører, at flere politikere skifter parti midt i valgperioden. Vælgerne kan som resultat ikke længere regne med de folkevalgtes partipolitiske ståsted, og det undergraver troværdigheden. Derfor foreslår Dukkepartiet: Det skal være forbudt at skifte parti i en valgperiode. Det gør vi fordi: At stille op for et parti indebærer ikke bare et ansvar over for partiet men også over for vælgerne. Dukkepartiet finder det i strid med demokratiets idealer at hoppe parti midt i valgperioden, fordi vælgerne simpelthen ikke ved, hvad den pågældende politiker står for. Politikere kan op til et valg selv beslutte, hvilket parti, de vil repræsentere, men beslutningen bør i valgperioden være bindende. Deltag i debatten på www.facebook.com/dukkepartiet

  • LOVFORSLAG #4 POLITIKERKLIPPEKORTET: Dukkesnak, løgn og magt- eller embedsmisbrug fylder for meget i politik i dag. Skattesager, manglende bilag og nødløgne er bare få eksempler på, hvad det seneste år har budt på. Desværre får det sjældent særlige konsekvenser. Derfor foreslår Dukkepartiet at indføre en klippekortsordning, der har direkte konsekvens for de indblandede politikere. OVERTRÆDELSER: Overdreven brug af Dukkesnak, Anvendelse af usandheder (løgn), Magt- eller embedsmisbrug. 1 overtrædelse = 1 klip 3 klip = mandatfratagelse. Deltag i debatten på www.facebook.com/dukkepartiet